• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Podczas zajęć mali artyści stworzyli kolorowe wiosenne ptaki.