• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

W dniu 18.03.2024 r. w GOK „Wozownia” odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu z terenu gminy Brudzew, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, przedstawiciele stowarzyszeń, panie związane z KGW.

Zebranie umilił występ zespołu „RAZEM”, a z okazji minionego Dnia Kobiet nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz życzeń i kwiatów dla każdej z Pań 🌹😊