• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

W dniu 15.03.2023 r. w GOK „Wozownia” odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu z terenu gminy Brudzew, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, przedstawiciele stowarzyszeń, panie związane z KGW. Zebranie umilił występ zespołu „RAZEM”, a z okazji minionego Dnia Kobiet nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz życzeń i kwiatów dla każdej z Pań 🌹😊