• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury „Wozownia” pełni Pani Ewa Galińska, tel.: 531-641-425, e-mail: inspektor@osdidk.pl