• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

3 kwietnia w GOK „Wozownia” odbyły się Eliminacje gminne XXIX Konkursu recytatorskiego „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa…”. Do eliminacji przystąpiło 24 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Podczas eliminacji rejonowych, które odbędą się 10 kwietnia 2024 r. w Miejskim Domu Kultury w Turku reprezentować gminę Brudzew będą: w kategorii klas I- III Natalia Sęk (SP Galew), Kornelia Wodniczak (SP Galew), Franciszek Graczyk (SP Brudzew), Nadia Pasturek (SP Koźmin), Julia Białek (SP Koźmin); w kategorii klas IV-VI i VII-VIII Michał Gnatkowski (SP Galew), Alicja Kozieł (SP Brudzew), Nadia Lewicka (SP Koźmin). Gratulujemy😊🤩!

W dniu 18.03.2024 r. w GOK „Wozownia” odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu z terenu gminy Brudzew, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, przedstawiciele stowarzyszeń, panie związane z KGW.

Zebranie umilił występ zespołu „RAZEM”, a z okazji minionego Dnia Kobiet nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz życzeń i kwiatów dla każdej z Pań 🌹😊

Podczas zajęć mali artyści stworzyli kolorowe wiosenne ptaki.