• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Seniorski Zespół Instrumentalny, którego tworzą trzej Panowie muzycy grający na następujących instrumentach:  klawisze, perkusja, gitara.

Późnym popołudniem 24 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Seniora 50 +. Miejscem spotkań osób starszych stała się „Wozownia”.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Brudzew powstały głównie z inicjatywy Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Turku. KGW działały i nadal działają na podstawie statutu Kółka Rolniczego oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

Zespół Tańca Ludowego Brudzewiacy powstał w 2002 r. w Brudzewie. Założycielką i instruktorką Zespołu była Pani Maria Kwiecińska. Obecnie instruktorami Zespołu są: Pani Anna Kucharska, Pan Paweł Tomczyk.

Próby Orkiestry odbywają się w sali OSP w Brudzewie w każdy poniedziałek i każdą środę w godzinach od 17.00- 19.00 dzieci i młodzież, 19.00- 21.00 dorośli. Kapelmistrzem Orkiestry jest pan Andrzej Kujawa, który zajmuje się kształceniem i wychowaniem muzycznym podopiecznych.

Warsztaty fachowego używania dłuta, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności „rozmowy” z drewnem prowadzi znany artysta ludowy Pan Piotr Staszak (tel. 693706203).

Zajęcia tańca Disco Dance odbywają się w każdy czwartek w trzech grupach...

Pragnąc rozwinąć umiejętności rękodzielnicze oraz wyobraźnię dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia rękodzielnicze, szeroko wykorzystując drewno.

Celem pracowni plastycznej jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanych oraz do rozwijania ich zainteresowań.

Zajęcia instrumentalne oraz zajęcia wokalne odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek‹