• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Zakończyliśmy cykl szkoleń z ICT dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Cyfryzacja GOK-ów- poniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych ośrodków kultury z obszaru NUTS3-koniński” dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska 2014-2020 w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Zajęcia w ramach w/w poprowadził Pan Piotr Wotalski.