• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Celem pracowni plastycznej jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanych oraz do rozwijania ich zainteresowań. Zajęcia plastyczne rozwijają i ukierunkowują kreatywność uczestników oraz doskonalą ich umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi. Zajęcia charakteryzują się indywidualizacją pracy z dzieckiem, dostosowaniem do jego potrzeb i umiejętności. Uczestnicy  poznają techniki (malarskie, rysunku, grafiki, form przestrzennych i dekoracyjne) wykorzystując różnorodne materiały plastyczne. W przyjaznej atmosferze podczas twórczej pracy dzieci i młodzież rozwijają swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Zajęcia odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Zajęcia wprowadzają w świat wartości plastycznych i pomagają im zrozumieć język tej dziedziny sztuki. Przygotowują do odbioru dzieł plastycznych, a także pobudzają i inspirują do twórczości własnej.

Poniżej znajdują się niektóre prace  młodych artystów.

Zajęcia plastyczne odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 17.00

Instruktor:

Agnieszka Karbowa