• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Seniorski Zespół Instrumentalny, którego tworzą trzej Panowie muzycy grający na następujących instrumentach:  klawisze, perkusja, gitara. Zawiązanie się zespołu to inicjatywa samych muzyków, tworzących jego skład. Kieruje nimi pasja, potrzeba aktywności oraz rozwój własnych zainteresowań  i umiejętności. Próby zespołu odbywają się w GOK „Wozownia” we wtorki i czwartki; jednak wielokrotnie o terminach  prób decyduje sama chęć tworzenia.