• Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Zespół Tańca Ludowego Brudzewiacy powstał w 2002 r. w Brudzewie. Założycielką i instruktorką Zespołu była Pani Maria Kwiecińska. Obecnie instruktorami Zespołu są: Pani Anna Kucharska, Pan Paweł Tomczyk.

W Zespole tańczą dzieci i młodzież w wieku 5 –19 lat z terenu Gminy Brudzew i Powiatu Tureckiego. Program artystyczny Zespołu „Brudzewiacy” obejmuje pieśni i tańce z regionów: wielkopolskiego, lubelskiego, łowickiego, żywieckiego oraz tańce narodowe: polonez, kujawiak, oberek, krakowiak. Zespół posiada stroje charakterystyczne dla każdego z wymienionych regionów.

Zespół zdobywa główne nagrody na przeglądach folklorystycznych, min: w Poznaniu, Kłodawie, Ślesinie i Jarocinie. Brudzewiacy występowali też na festiwalach międzynarodowych, min.: w Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Ukrainie, Rosji gdzie zdobyli drugie miejsce. W lipcu 2011 roku byli jedynymi przedstawicielami Polski w Serbii i Bośni na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Ludowej.

Próby Zespołu Tańca Ludowego „Brudzewiacy” odbywają się:

w każdy piątek, w godzinach od 16.00 do 17.00 grupa dziecięca

Instruktor:

Pani Anna Kucharska (grupa dziecięca)